Hvem er vi

Grøn Salon startede i 2006 i København og har siden bredt sig til hele Danmark, Norge, Sverige, Island og Færøerne. Der er godt 60 Grønne Saloner i Skandinavien.
Disse saloner er forpligtet til som minimum at leve op til Grøn Salons obligatoriske krav, men i realiteten er salonerne så engagerede, at de opfylder de fleste af de frivillige krav og selv finder på endnu flere miljøtiltag.
 
Grøn Salons mål er, at alle skadelige stoffer i frisørfaget skal udfases. Vi har udpeget en række stoffer, som er ekstremt allergifremkaldende, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende, som derfor aldrig må forefindes i en Grøn Salon, hverken i produkter til brug eller videresalg og heller ikke i make-up.
 
Grøn Salon kan ikke udfase alle skadelige stoffer i kosmetik på een gang, for så ville vores forbudt-stof-liste blive frygteligt lang, og skulle alle skadelige stoffer omfattes ville alle stoffer, selv vand, ikke kunne bruges i en Grøn Salon.  Vi har i stedet valgt at koncentrere os om nogle få stoffer og kun de værste.
Derfor accepterer vi f.eks. parfume i Grøn Salon, men anbefaler samtidig at de Grønne Saloner har mindst en serie uden parfume.
   
Grøn Salon finansieres udelukkende af det gebyr, som salonerne betaler for den årlige kontrol. Grøn Salon er absolut non-profit, så vi har rent ud sagt ikke midler til glittede foldere og store reklamefremstød.
Vores omkostninger er aflønning for de årlige kontrolbesøg i salonerne og for et hjemmesidenavn. Resten er frivilligt arbejde for at skaffe frisørene et bedre arebjdsmiljø og alle kunderne mindre skadelige produkter.
Til gengæld er vi uafhængige. 
 
 
 
Johan Galster  | Tlf.: 26300648 | johan@galster.dk